دسر و شیرینی

علاوه بر اینکه می توانید شیرینی و کیک مراسمتان را از هر قنادی که مایل باشید به انتخاب خودتان سفارش بدهید،می توانید از کارگاه اختصاصی ما که بطور سفارشی، خاص مراسم شما حیث می نماید نیز بهره مند شويد.

20150601_224343-300x169 20150601_224651-300x169 20150730_195847-300x169 20150923_211557-300x169 (1) 20150923_211557-300x169 GN5B3910-200x300 GN5B9558-300x200 IMG_5981-300x200