باغ ۲۱

باغ ۲۱

  • منطقه باغ :گرمدره
  • ظرفیت سالن : 800 نفر
  • ظرفیت پارکینگ : 200 ماشین
  • مساحت : 30هزار متر مربع و 2500 متر زیر بنا
  • توضیحات : با دوربین طبقاتی و حوضچه وآب نماهای پراکنده فضای سبز متناسب با همه فصل ها و دیزاین های فضاهای سبز چهار فصل

N5B1028-ss1200x670-Copy-1-960x536 باغ-تالار-21-1-960x720 باغ-تالار-21-2-960x720 باغ-تالار-21-3-960x720 باغ-تالار-21-4-960x720 باغ-تالار-21-5-960x720 باغ-تالار-21-6-960x720 باغ-تالار-21-8-960x720 باغ-تالار-21-9-960x720 باغ-تالار-21-10-960x720 باغ-تالار-21-11-960x720 باغ-تالار-21-12-960x720 باغ-تالار-21-13-960x720 باغ-تالار-21-14-960x720 باغ-تالار-21-15-960x720 باغ-تالار-21-16-960x720 باغ-تالار-21-17-960x720 باغ-تالار-21-18-960x720 باغ-تالار-21-19-960x720 باغ-تالار-21-20-960x720 باغ-تالار-21-21-960x720 باغ-تالار-21-22-960x720 باغ-تالار-21-23-960x720 باغ-تالار-21-24-960x720 باغ-تالار-21-25-960x720 باغ-تالار-21-26-960x720 باغ-تالار-21-27-960x720